Anasayfa  >  Gönderi Şartları 

Sigortalı Gönderi Çözümleri

1- GÖNDERİ ŞARTLARI ve BAŞVURU FORMU

Değerli eşyalarınızı ONESERVİCE ile sigortalamadan önce aşağıdaki bilgileri lütfen dikkatle okuyunuz. Bir zarar ziyan talebi dikkate alınmazdan önce aşağıdaki bütün şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Oneservice veya şubelerinden veya bağlı şirketlerinden her hangi birisi (bundan böyle "Oneservice") tarafından üstlenilen bütün işler aşağıdaki şartlara tabi olarak yerine getirilecektir.

1. Oneservice özel sözleşmeli bir taşıyıcı olup müşterek bir taşıyıcı değildir.
2. Gönderici bilhassa temin ederki :

a. İşlemin ilgili olduğu malın sahibi veya sahibinin yetkili kıldığı temsilcisidir, ve ;  bu şartları yalnız kendileri için değil aynı zamanda bu malda çıkar sahibi sahibi olabilecek bütün diğer kişiler ad ve namına da kabul etmeye yetkilidir.

3. Oneservice gönderi için gönderi için bir alındı makbuzu tanzim edecek ve bu gönderinin bu sözleşmenin ön yüzünde belirtilen adrese teslim edilmesini düzenleyecektir. Gönderici tarafından verilen yanlış adresler için ekstra ücret tahakkuk ettirilecektir.

4. Gönderici gönderinin içindeki malı koruyacak ve sıradan bir taşıma ve hamaliye ile güvenli nakliyesini sağlayacak şekilde uygun paketlenmiş olduğunu ve her paketin sıkıca kapatılmış uygun şekilde etiketlenmiş olduğunu temin eder.

5. Gönderiyi Oneservice'e teslim ederken veya etmeden önce, gönderici değer ücretine temel oluşturacak olan gönderinin beyan etmeye kabul eder. Oneservice hiç bir koşulda gönderici tarafından beyan edilen gönderi değerini aşan bir meblağ ile sorumlu tutulamaz.

6. Gönderci gönderinin güncel tam değerini Oneservice beyan etmelidir. Eğer gönderici güncel tam fiyattan az beyanda bulunursa, Oneservice zarardan sadece bu az beyan edilmiş, ancak bunu aşmayan, değere kadar sorumlu olacaktır.

7. Oneservice hiçbir türde her hangi dolaylı veya sonucunda oluşan zarar ve ziyanlardan mesul tutulamaz.

8. Eğer gönderici Oneservice'in eline teslim edilen her hangi bir gönderi için bir değer beyanında bulunmaz ise, bu gönderinin sadece gönderi için azami güvenilirliği sağlama amacıyla değeri aşağıdakilerin en düşüğü olacaktır.. gönderici tarafından işbu sözleşme uyarınca ödenecek olan bütün masrafların toplamı; veya . 10.00 USD $

9. Oneservice grevler, ayaklanmalar, doğal afetler veya Oneservice'in kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü meydana gelen yerine getirmeme gecikmelerden sorumlu tutulamaz. Oneservice hiçbir koşulda savaş, nükleer reaksiyon ve buna bağlı sebeplerden, yasa dışı veya yasak madde içeren gönderilerden veya göndericinin, temsilcilerinin veya memurlarının ihmalinden veya bilerek uygunsuz davranışından ileri gelen zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz.

10. Yazılı talep ihbarı, herhangi bir zarar veya ziyanın farkına varılmasından sonra yirmidört (24) saat içerisinde ancak hiçbir halde yedi (7) günden geç olmamak kaydı ile Oneservice 'in eline geçmelidir. Talep ihbarında bulunmamak Oneservice aleyhine herhangi bir hakkını sürekli olarak ortadan kaldırır.

11. Oneservice tarafından işbu sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmek için tutulan şirketlerin kişilerin tutulan şirketlerin, kişilerin veya kuruluşların ve çalışanlarının her birinin Oneservice'in hak sahibi olduğu bütün mali mesuliyet istisna ve sınırlamalarından istifadeye yetkili olduklarını kabul eder.

12. Gönderici ile alıcı:

a. işbu sözleşme uyarınca gönderi hesabına ödenmemiş bütün masraflardan; ve  gönderici veya alıcı veya bunların çalışanları veya memurları tarafından işbu sözleşmenin her hangi bir hükmünün ihlali sebebiyle Oneservice Oneservice'in maruz kalabileceği her türlü talep, masraf, ceza, zarar, maliyet veya başkaca meblağları ödemek ve Oneservice'i tazmin etmekte münferiden ve müştereken sorumludur.

13. Gönderici işbu belge ile gönderici tarafından Oneservice'e herhangi bir zamanda borçlu olunan bütün meblağlar için üzerinde uzlaşmaya varılmış bütün talepler için genel bir rehin tutma yetkilisi vermektedir. Oneservice hak kazanmış olduğu meblağlar kendisine ödeninceye kadar üzerinde uzlaşmaya varılmış her hangi bir talep tutarını bünyesinde muhafaza etmeye yetkili olacaktır.

14. Herhangi diğer bir eyalet veya ülke haricinde, göndericinin işbu sözleşmeyi imza ettiği eyalet veya ülke kanunları işbu sözleşmenin geçerliliğinde, şartlarının yerine getirilmesinde ver buradaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin yorumlanmasında amir olacaktır.

15. Taraflar işnu belge ile özellikle Oneservice'in işbu sözleşme uyarınca kefil olmadığını ve Oneservice'in işbu sözleşmede açıkça belirtilmiş olanların dışında her ne türden olursa olsun başka bir yükümlülük üstlenmediğini kabul ederler.

16. Gönderici işbu belgenin ön yüzündeki bilgilerin doğru olduklarını ve gönderinin her hangi bir kısmının Tehlikeli Mallar sınıfına giren bir şey içerdiği takdirde, bu kısmın uygun şekilde ada göre sınıflandırılmış ve tanımlanmış olduğunu ve yürürlükteki Tehlikeli Mallar Yönetmeliğine göre hava yolu ile taşınmaya uygun durumda olduğunu tasdik eder. Uçakta taşınmak istenen kargo kalemleri hava yolu taşıyıcıları ve gerektiğinde diğer hükümet ve Oneservice yönetmelikleri tarafından havacılık güvenlik kontrollerine tabi tutulurlar. Kargonun alıcısını, gönedereni ve diğer ilgili bilgileri gösteren bütün ilgili gönderi evraklarının kopyaları kargo uçak yolculuğunu tamamlayana kadar dosyasında muhafaza edilecektir.

17. Eğer mesuliyet her hangi bir başka sigorta tarafından kabul edilmiş ve / veya telafisi tahakkuk ettirilmiş ise, bu sigorta ister sigortalının adına ister üçüncü bir kişi adına olsun, işbu belge uyarınca Oneservice 'e mesuliyet yüklenilemeyeceği anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

18. Gönderici bir taleple ilgili bir veya bütün konularda yemin altında tahkikata tabi olmalarını sağlamaya davet edilebilir ve ilgili bütün evrakları ibraz edecektir. Yemin altındaki böyle bir tahkikat veya bir zarar veya ziyanın soruşturulması ile ilgili Oneservice veya temsilcileri tarafından yapılacak her hangi bir girişim Oneservice'e zarar vermeden yapılacaktır.

2. DOLANDIRICILIK

Uyarı : Her hangi bir dolandırıcı talep göndereni ve /veya alıcıyı federal suç yasaları uyarınca posta ve / veya sigorta dolandırıcılığını ihlalden ötürü mesul durumuna düşürür. Oneservice kanalıyla gönderi yaparak verilen bütün bilgilerin doğru ve gerçek olduklarını onaylamaktasınız. Yanlış, hayali veya dolandırıcı beyanında bulunulması 5 yıla kadar hapis ve 10.000.00.$'a kadar (18 USC 1001) para cezasını gerektirir. Ayrıca 5,000,00 $'a kadar hukuk cezası ve beyan edilen değerin iki katı kadar vergi tahakkuk ettirilebilir.(31 USC 3801).

3. ÖNEMLİ KISITLAMALAR

  • İmzalanan Paketler: Bir paket varış yerinde imzalandığında Oneservice'in sorumluluğu ve sigortalı taşıyıcımızın verdiği teminat haklı olarak sona erer; ancak kap usulüne uygun olarak kapatılıp paketlenmiş ve kabın hasara veya değişikliğe uğradığının (kabın içine sızma veya girme neticesinde ) kanıtı göstermesi ve bunun hem alıcı hemde Oneservice (veya temsilcileri) tarafından teslim alma evrakının üzerine kaydedilmiş olması hali hariçtir.
  • İkametgah, Otel ve Fuarlara Telimatlar: Bekleyen adresteki gönderici veya temsilcile tarafından verilen) herhangi bir temsilciye (kapıcı, konsiyerj, ön büro memuru, vs...gibi) yapılan teslimat yapılmış olarak kabul edilir ve Oneservice ayrıca başka bir mesuliyet kabul etmez.
  • İmza Örnekleri Dosyalar: Bir paketin teslimatı teyit edildiğinde ve alıcının dosyada imza örneğinin bulunduğu adrese bırakılmasıda dahil, Oneservice'in sorumluluğu sona erer.
  • Nakit, Para Emirleri ve Her Türlü Banknotlar : Oneservice alıcılar tarafından yapılan ödemeler için mesuliyet kabul etmez ve her hangi türde senet, çek, para emirleri veya nakdi sigorta ETMEDİĞİMİZDEN bir COD gönderinin geri dönecek kısmı için her hangi bir mesuliyet kabul etmeyiz. Bu kuryenin herhangi bir yanlış hareketini de, her ne sebeple olursa olsun paraların kaybolması ve / veya kurye tarafından paraların tahsilinde kusur edilmesi de dahil, kapsamaktadır.
  • Kredi Kartı Dolandırıcılığı : Kredi kartı dolandırıcılığından ileri kalan satış veya satın almalara ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen zararlar için yapılacak şikayetler dikkate alınmayacaktır. Bütün dolandırıcı talep teşebbüslerinden kaynaklanan cezalar için dolandırıcılık tebliğlerine bakınız.
 
I Gönderi Şartları I Bölgeler I İade, İptal ve Garanti Koşulları I Gizlilik ve Güvenlik Politikası I Copyrright © 2010 OneService 
Tüm Telif Hakları Saklıdır KDR Desing